Er gwaethaf rhai heriau, mae gennym gyfle unigryw i drawsnewid y ffordd yr ydym yn darparu gofal ar gyfer y boblogaeth sy’n newid ym Mhowys.

Y gweithlu yw’r ffactor pwysicaf yn ansawdd y gofal a ddarparwn ac felly mae’n rhan annatod o gyflawni’r hyn a nodir yn Strategaeth Iechyd a Gofal Powys.

 

Mae system iechyd a gofal Powys wedi gosod strategaeth gyffrous ar gyfer dyfodol ei weithlu, sy’n canolbwyntio ar ofal o ansawdd uchel, gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a mwy o weithio mewn partneriaeth.

 

Rydym yn ystyried ein gweithlu yn y cyd-destun ehangach , ac mae hyn yn cynnwys pobl sy’n gweithio ar draws y sector preifat, annibynnol a’r trydydd sector. Rydym hefyd yn cydnabod bod gwirfoddolwyr a gofalwyr yn chwarae rhan bwysig fel rhan o’n tîm.

Am fwy o wybodaeth edrychwch ar y ddogfennau isod.

Fframwaith Strategol Dyfodol y Gweithlu

Fframwaith Strategol Dyfodol y Gweithlu: CRYNODEB

Cynllun ar tudalen