top of page

Cyfranogiad pobl

Mae'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn cefnogi dinasyddion a gofalwyr i gymryd rhan gyda'r Bwrdd, ei bartneriaethau a'i benderfyniadau.

Mae'r Bwrdd yn parhau i ddatblygu yn y maes hwn, ynghyd â chysylltu cyfleoedd eraill â'r Bwrdd a'i waith. Yn benodol, mae Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Powys (PAVO) wedi darparu cefnogaeth strwythuredig gan gynnwys recriwtio, sesiynau briffio, a chymorth TG i helpu pobl i ymgysylltu â ni.

Mae cyfranogiad cynrychiolwyr dinasyddion a gofalwyr nid yn unig yn llywio penderfyniadau gwaith ac yn siapio, ond mae hefyd yn darparu ffordd well o nodi a mynd i’r afael â ‘beth sy’n bwysig’ i bobl.

Mae yna hefyd ystod eang o grwpiau defnyddwyr a darparwyr sydd wedi cymryd rhan trwy brosesau cynllunio ar y cyd a datblygiad parhaus y Strategaeth Iechyd a Gofal. Mae hyn yn cynnwys rhoi sylwadau ar waith arfaethedig; cymryd rhan wrth recriwtio rolau allweddol; a llywio amryw o brosesau.

“Diolch am ddod i Ystrad i wneud y gwaith hwn, rydyn ni'n aml yn teimlo ein bod ni'n angof”
- Gofalwr Camddefnyddio Sylweddau

"Rwy'n cael fy nhrin yn gyfartal ar y Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl"
- Cynrychiolydd y Bwrdd

people.jpg
bottom of page