top of page

Aelodaeth

At ddibenion Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, mae Llywodraeth Cymru wedi rhannu Cymru’n saith rhanbarth sy’n seiliedig ar ôl troed Byrddau Iechyd Cymru. Mae Powys yn unigryw oherwydd bod ôl troed y cyngor lleol yr un fath ag eiddo Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, felly mae Powys yn cael ei ystyried yn rhanbarth ynddo’i hun.

Mae hyn yn cynnig buddion a heriau. Mae’r buddion yn cynnwys y ffaith fod lefel y trafod a’r consensws lawer yn symlach; yr her yw bod nifer y bobl y gellir eu defnyddio yn is, ac yn aml, yr un bobl sy’n gwasanaethu ar nifer o fforymau partneriaeth.

Er bod y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn manylu ar gyfeiriad y gwaith ar y cyd ar iechyd a gofal ym Mhowys ac mae’n llunio’r prif benderfyniadau am y gwaith hwnnw. Mae ganddo hefyd is-bartneriaethau sy’n cynnwys grŵp llawer ehangach o bobl a sefydliadau yn y gwaith i gyflenwi amcanion a blaenoriaethau’r Bwrdd.

conference table.jpg

Aelodau'r Partneriaeth (2022-23):

Carl Strack - Citizen Member

Carol Shillabeer - Chief Executive of Powys Teaching Health Board (PTHB)

Clair Swales  - Interim Chief Executive of Powys Association of Voluntary Organisations (RPB Co-Vice Chair)

Cllr Sian Cox - Cabinet Member for a Caring Powys (RPB Co-Vice Chair)

Cllr Sue McNicholas - Cabinet Member for Future Generations (job share)

Cllr Sandra Davies - Cabinet Member for Future Generations (job share)

Estelle Hitchon - Director of Partnerships and Engagement, Welsh Ambulance Services NHS Trust

Hayley Thomas - Deputy Chief Executive & Director of Primary Care, Community and Mental Health Services (PTHB)

Helen Wear - Citizen Member

Kim Spelman - Carers Member

Kirsty Williams - Vice Chair of Powys Teaching Health Board (RPB Chair)

Lynette Lovell - Director of Education and Children, PCC

Melanie Minty - Policy Advisor (Care Forum Wales)

Meriona Davies - Carers Member

Nina Davies - Director of Social Services and Housing, PCC (interim)

Sandra White - Service Manager (Action for Children)

Steve Jones - Service Manager (Barcud) 

Director of Public Health – currently vacant

bottom of page