top of page

Adnoddau'r Bwrdd

social care.png
Children clapping.jpg

Mae'r Bwrdd yn defnyddio ei ddyraniad o Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru (ICF) fel adnodd allweddol.

Gwneir penderfyniadau ar y cyd ynghylch defnyddio cyllid ICF ar y cyd gan aelodau'r Bwrdd. Mae cynigion ar gyfer sut y caiff ei ddefnyddio yn cael eu cyflwyno gan bartneriaethau'r Bwrdd (Start Well, Live Well, Age Well) sy'n cynnwys mewnbwn rhanddeiliaid eraill a chynrychiolwyr dinasyddion / gofalwyr.

Mae'r Bwrdd wedi monitro gwariant cyllid ICF yn agos. Nid yn unig y mae hyn yn sicrhau rheolaeth ariannol dda o'r cyllid ond hefyd yn sicrhau'r buddion mwyaf ohono. Mae arian ychwanegol hefyd wedi'i ymrwymo ar gyfer rhai prosiectau ac mae cyfraniadau amser ac adnoddau staff yn parhau i fod yn sylweddol i'r Bwrdd, ei bartneriaethau a'i brosiectau.

Cafwyd mynediad at ffynonellau eraill o gyllid Llywodraeth Cymru hefyd i helpu i ddarparu adnoddau ar gyfer gwaith y RPB, yn benodol Cyllid Trawsnewid. Wrth i'r RPB barhau i ddatblygu, bydd yn parhau i chwilio am gyfleoedd i gael gafael ar gyllid arall i wneud y mwyaf o gyrhaeddiad ac effaith ei waith.

bottom of page