Newyddion

21/07/21

Yn chwilio am gychwyn newydd? Ewch i Hwb Sgiliau Iechyd a Gofal Powys

barry image.png

Mae un lle i fynd am hyfforddiant a chefnogaeth i unrhyw un sydd am ddechrau gyrfa yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol ym Mhowys.

Darllen ymlaen...

15/06/21

Ethol Cadeirydd newydd i Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys

Untitled design (9).png

Etholwyd y Cynghorydd Myfanwy Alexander yn Gadeirydd newydd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys.

Y Cynghorydd Alexander yw Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar Ofal Cymdeithasol i Oedolion a'r Iaith Gymraeg, ac fe wnaeth ddechrau'r rôl yn ystod cyfarfod o'r bwrdd ar-lein ar ddydd Iau 27 Mai.


Darllen ymlaen...

14/06/21

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer Academi Iechyd a Gofal Powys

MR1625 Drawings 1.jpg

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys yn bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer academi iechyd a gofal newydd ar gyfer y sir.
 

Bydd ei gampws cyntaf yn Neuadd Basil Webb, ar safle Ysbyty Bronllys, yn agor yn yr Hydref, ac mae cynlluniau i ddatblygu cyfleusterau tebyg ar draws y sir dros y ddwy flynedd nesaf.

Darllen ymlaen...