top of page

Newyddion Diweddaraf

16/02/24

Cartref Plant Newydd

deputy minister and RPB Chair Kirsy Williams

Mae'r Dirprwy Weinidog ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol yn ymuno â'r tîm ym Mhowys i ddysgu rhagor ynghylch y cartref newydd i blant sydd ar fin agor yng ngogledd y sir.

Darllen mwy

14/12/23

Tîm partneriaeth sy’n helpu pobl i gael mynediad at ofal iechyd digidol yn ennill gwobr

MR2462_1.jpg

Mae’r wobr yn cydnabod gwaith ar draws y partneriaid i helpu sicrhau na chaiff unrhyw un ei allgáu rhag gwasanaethau iechyd digidol.

Darllen ymlaen...

6/12/23

Gweinidog yn ymweld â phrosiect ym Mhowys sy’n cefnogi iechyd meddwl plant

MR2450_2.png

Bu’r Dirprwy Weinidog ar gyfer Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle yn siarad gyda theuluoedd a phobl ifanc yn Y Drenewydd ynghylch cymorth cynnar a chefnogaeth estynedig ar gyfer plant a phobl ifanc.

Darllen ymlaen...

13/10/22

Gweinidog yn agor campws cyntaf Academi Iechyd a Gofal Powys

Academy Post 16 1.jpg

Heddiw (dydd Iau 13 Hydref), agorwyd campws cyntaf Academi Iechyd a Gofal Powys, yn Ysbyty Cymunedol Bronllys yn swyddogol gan Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Darllen ymlaen...

09/8/22

Cadeirydd ac is-gadeiryddion yn cael eu hethol i Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys

Powys RPB Vice Chair – Cllr Sian Cox, Powys County Council’s Cabinet Member for a Caring Powys; Powys RPB Chair – Carl Cooper, Chief Executive of PAVO; Powys RPB Vice Chair – Kirsty Williams, Vice Chair of Powys Teaching Health Board.

Etholwyd Carl Cooper yn Gadeirydd Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys (RPB). Bydd dau Is-Gadeirydd, sef y Cynghorydd Sian Cox, Aelod Cabinet Powys dros Bowys Ofalgar a Kirsty Williams, Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, yn ymuno ag ef.

Darllen ymlaen...

06/5/22

Rhaglen Cydbwysedd Powys yn dychwelyd i wirfoddolwyr a gofalwyr y mis Mai hwn!

Nikki Thomas-Roberts who will be leading the Powys Balance Programme.

Mae rhaglen sy’n helpu gofalwyr a gwirfoddolwyr di-dâl Powys i gydbwyso eu hanghenion gofalu eu hunain, gydag anghenion y sawl y maent yn gofalu amdanynt, i ddychwelyd.

Darllen ymlaen...

11/1/22

Allech chi helpu lleddfu'r pwysau fel gwirfoddolwr cymorth mewn ysbyty?

Canva Hospital Volunteer.png

Mae angen gwirfoddolwyr i helpu i gefnogi cleifion mewn pum ysbyty ym Mhowys ym Mronllys, Y Trallwng, Llandrindod, Machynlleth a Llanidloes.

Darllen ymlaen...

07/12/21

PDC yn lansio academi i yrru trawsnewid gofal iechyd

ILA SM.png

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi lansio Academi Dysgu Dwys Trawsnewidiad Digidol i ddatblygu arweinwyr ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau mwy effeithiol ac effeithlon i gleifion.

Darllen ymlaen...

02/12/21

Mwy o fyfyrwyr Academi Iechyd a Gofal Powys i dderbyn lleoliadau gwaith

Kimberly SM.png

Mae ail don o fyfyrwyr i’w recriwtio i Academi Iechyd a Gofal newydd Powys wedi dechrau eu lleoliadau gwaith, gan gefnogi gwasanaethau ysbyty yn Llandrindod, Ystradgynlais, Y Drenewydd ac Aberhonddu.

Darllen ymlaen...

25/08/21

Hwb Sgiliau Academi Iechyd a Gofal Powys

Skills Hwb 1.png

Mae dyddiadau hyfforddi bellach ar gael yn Hwb Sgiliau Academi Iechyd a Gofal Powys, sy'n cwmpasu popeth o dadebru cardio-anadlol (CPR) i ymwybyddiaeth o'r sector a chymorth gyda'ch gyrfa.

Darllen ymlaen...

13/08/21

Hoffech chi ddilyn camre ein harwyr iechyd?

IMG_20210614_150916.jpg

Oes gennych awydd i ddod yn nyrs gofrestredig a dilyn ôl traed ein harwyr o bandemig y coronafeirws?

Darllen ymlaen...

11/08/21

Myfyrwyr cyntaf Academi Iechyd a Gofal Powys yn dechrau ar eu lleoliadau gwaith

MR 1690 Rhys Warburton.jpg

Mae myfyrwyr cyntaf Academi newydd Iechyd a Gofal Powys wedi dechrau eu lleoliadau gwaith. Byddan nhw’n cefnogi gwasanaethau Iechyd Meddwl cymunedol yn Y Drenewydd a’r Trallwng.

Darllen ymlaen...

21/07/21

Yn chwilio am gychwyn newydd? Ewch i Hwb Sgiliau Iechyd a Gofal Powys

barry image.png

Mae un lle i fynd am hyfforddiant a chefnogaeth i unrhyw un sydd am ddechrau gyrfa yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol ym Mhowys.

Darllen ymlaen...

15/06/21

Ethol Cadeirydd newydd i Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys

Untitled design (9).png

Etholwyd y Cynghorydd Myfanwy Alexander yn Gadeirydd newydd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys.

Y Cynghorydd Alexander yw Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar Ofal Cymdeithasol i Oedolion a'r Iaith Gymraeg, ac fe wnaeth ddechrau'r rôl yn ystod cyfarfod o'r bwrdd ar-lein ar ddydd Iau 27 Mai.


Darllen ymlaen...

14/06/21

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer Academi Iechyd a Gofal Powys

MR1625 Drawings 1.jpg

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys yn bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer academi iechyd a gofal newydd ar gyfer y sir.

 

Bydd ei gampws cyntaf yn Neuadd Basil Webb, ar safle Ysbyty Bronllys, yn agor yn yr Hydref, ac mae cynlluniau i ddatblygu cyfleusterau tebyg ar draws y sir dros y ddwy flynedd nesaf.

Darllen ymlaen....

bottom of page