Newyddion

07/12/21

PDC yn lansio academi i yrru trawsnewid gofal iechyd

ILA SM.png

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi lansio Academi Dysgu Dwys Trawsnewidiad Digidol i ddatblygu arweinwyr ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau mwy effeithiol ac effeithlon i gleifion.

Darllen ymlaen...

02/12/21

Mwy o fyfyrwyr Academi Iechyd a Gofal Powys i dderbyn lleoliadau gwaith

Kimberly SM.png

Mae ail don o fyfyrwyr i’w recriwtio i Academi Iechyd a Gofal newydd Powys wedi dechrau eu lleoliadau gwaith, gan gefnogi gwasanaethau ysbyty yn Llandrindod, Ystradgynlais, Y Drenewydd ac Aberhonddu.

Darllen ymlaen...

25/08/21

Hwb Sgiliau Academi Iechyd a Gofal Powys

Skills Hwb 1.png

Mae dyddiadau hyfforddi bellach ar gael yn Hwb Sgiliau Academi Iechyd a Gofal Powys, sy'n cwmpasu popeth o dadebru cardio-anadlol (CPR) i ymwybyddiaeth o'r sector a chymorth gyda'ch gyrfa.

Darllen ymlaen...

21/07/21

Yn chwilio am gychwyn newydd? Ewch i Hwb Sgiliau Iechyd a Gofal Powys

barry image.png

Mae un lle i fynd am hyfforddiant a chefnogaeth i unrhyw un sydd am ddechrau gyrfa yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol ym Mhowys.

Darllen ymlaen...

15/06/21

Ethol Cadeirydd newydd i Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys

Untitled design (9).png

Etholwyd y Cynghorydd Myfanwy Alexander yn Gadeirydd newydd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys.

Y Cynghorydd Alexander yw Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar Ofal Cymdeithasol i Oedolion a'r Iaith Gymraeg, ac fe wnaeth ddechrau'r rôl yn ystod cyfarfod o'r bwrdd ar-lein ar ddydd Iau 27 Mai.


Darllen ymlaen...

14/06/21

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer Academi Iechyd a Gofal Powys

MR1625 Drawings 1.jpg

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys yn bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer academi iechyd a gofal newydd ar gyfer y sir.
 

Bydd ei gampws cyntaf yn Neuadd Basil Webb, ar safle Ysbyty Bronllys, yn agor yn yr Hydref, ac mae cynlluniau i ddatblygu cyfleusterau tebyg ar draws y sir dros y ddwy flynedd nesaf.

Darllen ymlaen...