Ysgol Addysg a Hyfforddiant Proffesiynol a Chlinigol

Academy Icon_Clinical.png

Bydd hyn yn adeiladu ar enw da astudiaeth gymhwysol ar draws meysydd arbenigol iechyd a gofal cymdeithasol, gan roi cyfle i ddysgwyr fagu sgiliau ac arbenigedd  proffesiynol a chlinigol mewn amgylcheddau efelychu modern tra’n astudio ochr yn ochr â thimoedd a swyddogion proffesiynol aml-ddisgyblaethol eraill, gan felly gwneud cefnogaeth gan gymheiriaid a chydweithio’n rhan annatod o’r broses.

Powys Health and Care Academy logo

Am wybodaeth bellach ar yr academi a’i gwaith, cysylltwch â ni. Ebost: powys.healthandcareacademy@wales.nhs.uk