Ysgol Gwirfoddolwyr a Gofalwyr

Academy Icon_Volunteers.png

Bydd hyn yn canolbwyntio ar ddatblygu a darparu addysg a hyfforddiant i wirfoddolwyr a gofalwyr di-dâl, fel craidd a rhan bwysig y gweithlu’n gyffredinol.  Bydd portffolio o ddatblygu sgiliau’n cael eu cynnig.

Powys Health and Care Academy logo

Am wybodaeth bellach ar yr academi a’i gwaith, cysylltwch â ni. Ebost: powys.healthandcareacademy@wales.nhs.uk