Ysgol Arweinyddiaeth

Academy Icon_Leadership.png

Bydd hyn yn helpu i ddatblygu arweinwyr ar draws y sector iechyd a gofal cymdeithasol ym Mhowys trwy fuddsoddi mewn arweinyddiaeth systemau ac ar y cyd trwy Academi Dysgu Dwys Arwain Trawsnewid Digidol Cymru.

Powys Health and Care Academy logo

Am wybodaeth bellach ar yr academi a’i gwaith, cysylltwch â ni. Ebost: powys.healthandcareacademy@wales.nhs.uk