Ysgol Ymchwil, Datblygu ac Arloesi

Academy Icon_Research.png

Y nod yw rhoi’r sgiliau a’r hyder i weithlu iechyd a gofal cymdeithasol y sir i dynnu sylw at unrhyw beth sydd angen gwella o fewn eu meysydd, ac i wneud y gwelliannau hynny, gan fesur a dangos yr effaith a gânt ar brofiadau cleifion.

Powys Health and Care Academy logo

Am wybodaeth bellach ar yr academi a’i gwaith, cysylltwch â ni. Ebost: powys.healthandcareacademy@wales.nhs.uk